ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เข้าสู่ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
(เดือน/ปี)
1.
P60120006231
945,000.-
12/2560
2.
P60120006177
จัดซื้ออาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับเลี้ยงพ่อสุกรพันธุ์ และแม่สุกรพันธุ์
514,500.-
12/2560
3.
P60120005935
ซื้อไนโตรเจนเหลว ประจำปีงบประมาณ 2561
1,440,000.-
12/2560